Edibe Aydin

Edibe Aydin


URFA'DA SEBEHİYİZ HER OLA

06 Aralık 2019 - 09:59

Bugün özlemini çektiğim isot kebabı, küncülü ekmek ve öli balcan , isot reçeli, tahin bekmez ile URFA’ da kahvaltı yaptım.

URFA'DA SEBEHİYİZ HER OLA

Ayıp Emmi sebeh erkenden kahtı. Takanın evvel sağ çenedini soyra sol çenedini açtı. Başını zuvağa uzattı.Evinin nehit heyadındaki erişin yaprahları yere tökilmiştü.Elese güz gelmişti.Ayağına gedemeçteki haphabı geydi.Üzünü kulbiye döndü. " şükür bö gün de sağ oyandım" dedi.Sesini birez üskeltti :
- Heceee SEBEHİ HER OLA !
Heyattaki kuyudan bi koka su çekti. Tahta küttüğe oturup abdest aldı. Sebeh namzını kıldı. Tandırlıhtan tuc manğalı çıhattı. Mangala hezveli koydı. Üstüne kömirleri düzdü. Birezde çirpi kırdı. Şüşedeki kazyağıyı küçük bir çapıda tökti. Kirbit ile çapıdı tutuştırıp, ataşı yandırdı.Ataşı körikliye, körikliye kaydı. Manğalın üstüne mavi çaydanlığı koydı.Demliğe bir avuç çay koydı. Sıra "isot kebabına" geldi.Ayıp Emmi uşahken kepçı şeğirtliği yaptığı üçün ; şişe isot balcan saplamağı eyyi bilidi. İsotları bişirdi, pakır lengere koydı.Çayı demledi. Hava birez serindi. İçeri girdi . Başına arahçınını geydi. Hallave marhamasını eline aldı. Zehre damında cünkteki çuvaldan küncüyü alıp, fırına getti.Sebehleri fırın kalabalıh oldığı üçün erken getmah daha eyyidi.
Ayıp Emmi fırına gidince Hacce Dayze kahtı. Örti topladı. Camhanaya koydı.Halının üstüne bir bez serdi. Küçük yer masasını koydı. Küpten iki baş pendir çıhattı. Üstüne sıcah su çekti. Teştin içindeki zetunların datlı olanlarını seçti. Üstüne isot ve nar bekmezi tökti.Birez de isot reçelini tabağa koydı. Tehine bekmez koydı. Sıfranın kenarına üç tene küçük döşek koydı. Torunu Mehe'yi otırtmah üçün üskek minderi koydı. Pakır siniyi getirdi. Sinin içine manğalı koydı,soyra da çaydanlığı getirdi.Herşey hazırdı. Kapı döğilirse gidip açacahtı. Çay kedehlerini getirdi. Kapının sesini duydı. Ayıp Emmi , kapıyı açtı. Elindeki küncülü ekmekler ele hoş kohidi ki Hacce Dayze , dayanamadı. Bir parça kopardı. Meheyin eline verdi.
- Erkek uşağı kohi diye bi kulah kopattım.
Ayıp Emmi , çeketini arahçını çıhattı. Bağdaş kurup sıfra başına otırdı. Torınları Mehe bö gün " evin neşesi" olmıştı. Sıcah çayı keften içtiler. Allah' ın verdiği bu Urfa nimetlerine şükrettiler.

Edibe Aydın

( Kahya) 06/12/2019

YORUMLAR

  • 0 Yorum