Ömür Çelikdönmez

Ömür Çelikdönmez

Ömür ÇELİKDÖNMEZ

Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!

18 Şubat 2021 - 00:11

Yurtdışında Türkçe Eğitim Yapan Üniversiteye YÖK Düşmanlığının Bir Nedeni Olmalı!

YÖK ara sıra güzel işler yapıyor. Son olarak Yükseköğretim Kurumu, Türkiye’de eğitim veren yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin ülkede çalışmaya devam edebilmesi için B2 (Avrupa dilleri ortak çerçeve programına göre) seviyesinde Türkçe bilme zorunluluğu getirdi.

 Hakikaten alkışlanacak bir durum. Ancak aynı YÖK; Türkiye sınırların dahilinde, üniversitelerde Türkçe dışında herhangi bir yabancı dilde Üniversite eğitimi verilmesinden zerre kadar rahatsız değil.
Neredeyse çıkıp  Türkçenin  bilim  dili  standartları  dışında  olduğunu iddia  edecekler. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

12 Eylül darbe rejiminin kurumu olması nedeni ile bir türlü kabullenemediğim bu kurum,  üniversitelerin akademik sürecine ne katıyor hep merak etmişimdir?

Akademisyen saltanatının çağdaş bir versiyonu denilebilir. Bir Rektörün harcama yetkisi padişahta dahi yoktu desek yalan söylemiş olmayız.

Bir  rektör isterse yedi sülalesini Prof  ilan edebilir. 
Bu nedenle tıpkı  Osmanlıdaki  beşik  ulemasından  farksız  bir  uygulama  erki  mevcut. Kimse kusura bakmasın,  YÖK  sütten çıkmış  ak  kaşık  değil.

İşte pandemi sürecinde hangi bilimsel katkıyı verdiler?
Maske mesafe temizlik kuralının ötesine geçebildiler mi? 
Bu milletin en çok ihtiyacı olduğu dönemde aşı üretebildiler mi?


 Dil  kültürün  evidir

"Dil, insanın evidir”, demiş Heidegger. 
Önemli dilciler, sosyologlar, antropologlar dilin, kültürün en temel ögesi olduğu konusunda hemfikirler.

Kültürün aktarılmasında, en etkili araç olan dil, insanın yarattığı ve onunla var olduğu dünyasıdır değilmidir?
Dil dünyasının en ileri düzeyde kullanım alanı da kuşkusuz edebiyat alanıdır.

Dil, malzemesi ne kadar güçlü ise edebiyatını o kadar zengin kılar, edebiyat ne kadar güçlü ise dilini o kadar yüceltir. Türkülerimizin  gücü  ve  etkisi  dilimizden  gelir.

Türkiye'nin  Adriyatikten  Çin  Seddine  uzanan  medeniyet  ekseninde Türkçe en önemli  kültürel  varoluş  ve bağımsızlık  sebebi  sayılır.

Sömürgeci  uluslar  için  dil,  emperyalizmin  beka  davası.  Bu açıdan  Türkçe,  Arapça  başta  olmak  üzere,  İngilizce  Almanca  Fransızca,  Slavca ile  kıyas  edilmez ve onların  yanında  zemzemle  yıkanmış  kadar  piri paktır.

Yurt dışında eğitim dili Türkçe olan  Üniversiteler

Yurt dışında eğitim dili Türkçe olan üniversiteleri ister sağdan ister soldan sayın,  hepsi topu topuna bir elin parmağını geçmez. Kırgız Kazak hepsi boydur  hesabı.

Türk Milletinin  ve  Türk  Devletinin   vatan toprakları üzerinde, güzelim  Türkçeyi  budamaya  kararlı ayrık  otları  her tarafımızı  sarıyor.

Bugünü  gören Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya’da ünlü dil fermanını yayınlayarak, Türkçenin yeniden devlet dili olmasını sağladığı fermanında “Şimdengeru, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden gayri dil kullanılmaya... uymayanların boynu vurula....” diyerek

Türkçenin ve Türklüğün Anadolu’da ve yeryüzünde ebediyen yaşamasında öncü olma şerefine erişti.

Bu suretle resmi devlet işlerinde kullanılan Arapça ve Farsçanın hâkimiyetine büyük bir darbe vuruldu.
Mesneviyi  Farsça  terennüm ve  tekellüm  eden  Fars etki ajanı  Celaleddin  Rumi'ye karşı, "Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm /Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi"  dizeleri  ile  "Derviş Yunus söyle sözü, yaş dolmuştur iki gözü / Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun"  diyen  Yunus  Emre'nin  güzel  dili  Türkçemiz  yeşerdi.

Mehmet Bey’in fermanı Türk kültür tarihinin önemli olaylarından biri ve Günümüzde 13 Mayıs tarihi her yıl Karaman’da Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.

2021 Yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.
İnsanın aklına  gelmiyor  değil,  UNESCO  yapmasaydı  ne  olurdu? Herhalde  YÖK'ün  gara cübbeli hocaları  kıllarını  kıpırtmazdı.

Tanınırlık  Denklik  Bahane Türkçe düşmanlığı  şahane

Makedonya Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulunun 23.06.2014 tarihli oybirliği kararı ile kurulmuş olan ve Makedonya’da faaliyet gösteren Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından 22 Şubat 2017 tarihinde tanınmıştır.

Yurt dışında Türkçe eğitim yapacağını  açıklayan,  aslı  Türk  nesli  Türk Makedonya  Türkleri  tarafından  kurulmuş bir üniversite. Makedonya Türklerinin Yugoslavya dönemindeki kimlik mücadelelerini günümüze  taşıyan  yüce  gönüllü  insanların ,  kültürlerini  dillerini  geleceğe  intikal  ettirme düşüncesinden  başka  bir  amaçları  yok.

Anavatandan  para  pul istemiyorlar  tek istedikleri  bürokrasi  ve  mevzuat  hazretlerinin gölge etmemesi. Kendi  göbeklerini  kendileri  kesiyor.  Kurda  sormuşlar  boynun neden  kalın,  kendi işimi  kendim  yaparım  demiş,  bunların hikayesi  de  öyle.

YÖK  Tanınırlık  ve  Denklik  kıstaslarını eşleşmesi emperyalist  dillere  karşı  Türkçe  öğrenimi  yaygınlaştırmalı

Ülkemizde yurt dışından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans derece ve programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemleri, esas itibarıyla “Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme (Lizbon Anlaşması)” ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesine göre hazırlanarak 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan “Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı” tarafından yürütülüyor.

Tanıma ve denklik işlemleri, doğası itibarıyla oldukça karmaşık bir yapıya sahip olup pek çok paydaşla eşgüdümlü çalışmayı gerekli kıldığından bu süreçte, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye ve yurt dışındaki üniversiteler, yargı organları gibi pek çok kurum ve kuruluşla iletişim ve istişare  yapılmaktadır.
25.08.2016 Tarihinde YÖK’ün Denklik Birimi’nde ilan etmiş olduğu duyuru şu şekildedir:

‘Yurt Dışında Yükseköğrenim Görme

Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları yurt dışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir.

YÖK'ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, Kurulumuzca sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabilmektedir.

Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta; ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir.

 Bu nedenle, yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerekmektedir.

Yurt Dışında Türkçe Eğitim

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.’

YÖK Türkoloji Bursu: 

Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurtdışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.

Demek ki  YÖK  kriterler  noktasında  adamına  göre  muamele  yapmaktadır.  Bu yanlıştır,  yanlış  hesap  Ankaradan  elbet  döner.

Uluslararası Vizyon Üniversitesine  üvey  evlat muamelesi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya’da Makedonya Bakanlar Kurulu kararıyla (Tarih  Türkiye’deki yükseköğretim kurumu tarafından 22 Şubat 2017 tarihinde tanınmıştır.
Dolayısıyla Makedonya Devleti’nin Bakında kurulu kararı ve yökün tanımasıyla Resmi olarak Türkçe eğitim kayıt altına alınmış oldu.

Yökün 1982 yılında Kuruluş sürecinde almış olduğu bir karar var. Bu kararın yedinci maddenin altıncı fıkrasının ç bendine göre  Yurtdışında Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar dışında Türkçe eğitim yapılamaz gibi saçma sapan bir madde var.

Cumhurbaşkanın ve  UNESCOnun 2021 yılını  Türkçe  Yılı ilan etmesi ile bu madde tamamen çatışıyor.
Şimdi yük teknik biriminde özellikle bu maddeden hareketle yanlış anlayarak maddeyi yanlış okuyarak yurtdışında korsan Türkçe eğitim yapılması ile mücadele etmeleri gerekirken yasa ile kurulmuş bir üniversite olan Makedonya’da Türkçe eğitim yapma hakkı elde etmiş olan üniversite ile uğraşmalarını sebebin altında siyasi gerekçeler yatıyor  olabilir mi?

Acaba  hangi  üst  düzey  siyasi,  yönetim  kurulu  üyesi  olduğu üniversitenin  çıkarını  korumayı,  Türk  milletinin  kadim  dilinin  çıkarının  üstünde  görüyor? Kimse  statüsüne  güvenmeyin keser  döner  sap  döner. 

YÖK üyeleri ile temasta olan bir çok eğitim danışmanının, yurtdışında korsan Türkçe eğitim yaptırıp YÖK'te rüşvet ile denklik aldığı iddialarının soruşturulması  gerekmez mi?

Makedonya’da resmi olarak Türkçe eğitim yapma hakkı elde etmiş olan bir üniversiteyi engellemek  için  bazı  siyasi  aktörler ile bu çıkar çevrelerinin  müşterek  buluşma  noktasının  Türkçe  Düşmanlığı  olması manidar  değil mi?

Uluslararası Vizyon Üniversitesi resmi olarak Türkçe eğitim yapma hakkı elde etmiş olduğu  eğer  YÖK tarafından onaylanırsa Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da korsan olarak hatta hiç eğitim yapmadan öğrenciye Türkçe eğitim yapıyormuş gibi diploma veren bütün üniversiteler  yani  para  tuzakları devre dışı kalacak.
Bunun için YÖKteki bu eğitim danışmanlarıyla çalışan bazı Üyeler ve memurlar,  Türkçenin  Balkan  coğrafyasındaki Uluslararası Vizyon Üniversitesi ne engellemek adına muazzam bir mücadele veriyor
Ağaca balta vurmuşlar, "sapı bendendir" demiş  Türk Kamuoyu YÖK'ün  bu  yanlıştan  dönmesini  bekliyor.

Seçilmiş Kaynakça
https://wwwresmigazetegovtr/arsiv/18207.pdf
https://wwwyokgovtr/Sayfalar/Haberler/2020/yabanci-uyruklu-ogretim-elemani-istihdami.aspx
https://kmuedutr/sayfa/19/hakkimizda/karamanoglu-mehmetbey-hakkinda/tr
https://wwwaacomtr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-2021-yilinin-yunus-emre-ve-turkce-yili-olarak-kutlanmasina-iliskin-genelge/2127925
https://wwwvizyonedumk/tr/Contents/misyon-2-2-2
http://wwwacademyuniversalcom/yurtdisinda-turkce-egitimin-denklik-sorunu
https://wwwyokgovtr/ogrenci/yok-bursuve-destekleri
http://wwwyokgovtr/web/denklikbirimi/duyurular
https://wwwgazeteduvarcomtr/gundem/2020/09/06/iktidar-kendi-cocuklari-icin-yurt-disinda-universite-kurmus
https://wwwyokgovtr/ogrenci/yurt-disindaki-yuksekogretim-kurumlarindan-ulkemizdeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis
https://wwwyokgovtr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/Yuksekogretim_tanima_ve_denklik_el_kitabi.pdf
https://wwwhaberherguncom/ozel-haber/yok-te-donen-yolsuzluk-h8361.html

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar

google.com, pub-4228995289596695, DIRECT, f08c47fec0942fa0